Гомін Галичини


Галина Брящей, головний спеціаліст відділу організації сприяння працевлаштуванню

2015-09-13 20:28:41

Галина Брящей, головний спеціаліст відділу організації сприяння працевлаштуванню
Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації підприємницької діяльності» безробітним, яким виповнилося 18 років, і для котрих на ринку праці відсутні пропозиції прийнятної роботи, може надаватися одноразова виплата допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності. Її розмір дорівнює сумі призначеного матеріального забезпечення за мінусом отриманих особою коштів.
Охочих відкрити власну справу служба зайнятості залучає до участі у тематичних семінарах, пропонує пройти профдіагностичне обстеження щодо наявності лідерських якостей, а також навчальний курс «Основи підприємницької діяльності».
Для отримання стартового капіталу кандидат подає до ЦЗ заяву та бізнес-план, в якому описує своє бачення організації роботи в тій чи іншій сфері економіки, обґрунтовує фінансові затрати та майбутні прибутки. Ці документи розглядаються на засіданні спеціальної комісії, яка формує відповідний висновок. Рішення про одноразову виплату допомоги з безробіття (або відмову у її виплаті) приймає директор центру зайнятості на підставі рекомендацій членів комісії упродовж 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів, зазначених вище, для її призначення. Безробітний упродовж 10 робочих днів після прийняття позитивного рішення зобов’язаний зареєструватися як фізична або юридична - особа підприємець.
Фінансова підтримка виплачується через установи банків упродовж 30 календарних днів після надходження від органів Пенсійного фонду України інформації про створення особою суб’єкта господарювання.
Законодавством передбачено також випадки коли одноразова виплата допомоги з безробіття не здійснюється. Тож відповідно до норм чинного законодавства вищезгадана виплата не надається у разі:
· звільнення з останнього місця роботи з підстав:
1. позбавлення волі (пункт 7 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП);
2. розірвання трудового договору через систематичне невиконання працівником обов’язків, прогули, появу на роботі в нетверезому стані або в разі розкрадання майна (пункти 3, 4, 7, 8 статті 40 КЗпП);
3. додаткових умов розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (стаття 41 КЗпП);
4. розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45 КЗпП).
· приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу (у тому числі за межами України) або здійснення іншої діяльності за винагороду в період одержання допомоги з безробіття; (прим.: "затичка"- це тимчасова непрацевлаштованість, а чи- відмивання грошей на тимчасових лохах?!);
· порушення умов і строку реєстрації, перереєстрації як безробітного;
· недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню відповідно до Законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», які надані безробітному під підпис у письмовій формі;
· припинення без поважних причин професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;
· відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи;
· відмови безробітного, котрий не має професії, спеціальності або займав робоче місце, яке не потребує спеціальної підготовки, від проходження професійної підготовки за професією, що користується попитом на ринку праці;
· відмови від роботи за спеціальністю, професією, набутою після професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням Державної служби зайнятості.
Окрім цього, допомога з безробіття одноразово не виплачується безробітним:
· що не досягли 18 років;
· яким допомога з безробіття припинялася у зв'язку зі встановленням факту призначення виплати допомоги з безробіття на підставі документів, що містять неправдиві відомості з вини безробітного;
· які упродовж останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності.

джерело: ПоР.А.дник

версія для друку
версія
для друку

Що ще читають на цю тему

УЖ?Н С ДРУГОЙ ЖЕНЩ?НОЙ.… Берегите своих родителей! Они единственные, кто искренне радуются

Три уловки банка. Рекомендуем сохранить.

Дайджест новин: «у наших умовах самосуд - єдиний спосіб покарати злочинців»

Зiнченко про Порошенка i любих друзiв 2005 (відео)
Коментарів немає
Додати коментар


Коментар