Єдиний соціальний внесок(ЄСВ) – це загальнообов’язковий платіж, який сплачується при нарахуванні заробітної плати.

В залежності від класу ризику розмір нарахування ЄСВ може складати від 36,3% до 49,6%.

Із заробітної плати працівників утримується ЄСВ в розмірі 3,6%, а для працівників, які працюють за умовами договору цивільно-правового характеру цей показник складає 2,6%.

Слід звернути увагу на той факт, що ЄСВ має сплачуватись при нарахуванні авансу та заробітної плати за другу половину місяця. Як варіант при виплаті авансу ЄСВ можна сплачувати із всієї заробітної плати повністю – це не буде порушенням.

Якщо розмір нарахованої працівникам заробітної плати становить менше ніж мінімальна, то розмір нарахувань та утримань по такій зарплаті має проводитись виходячи із мінімального розміру заробітної плати, а не із фактичного.

Виключенням є місяці прийняття на роботу чи звільнення працівника.

Від нарахування ЄСВ звільняються:

 • Роботодавці – інваліди та пенсіонери, які перебувають на спрощеній системі оподаткування;
 • роботодавці, які здійснюють діяльність в сфері суднобудування;

Працівники, які звільняються від сплати ЄСВ – це:

 • особи, які є прийомними батьками, опікунами, власниками будинків сімейного типу;
 • жінки, які знаходяться в декретній відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • один із батьків, який доглядає за дитиною-інвалідом;
 • військовослужбовці Збройних сил України.

Самої сплати ЄСВ недостатньо. Факт сплати єдиного соціального внеску потрібно підтвердити документально, шляхом подачі місячної звітності в органи Державної податкової інспекції.

Відповідно до закону № 77 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» роботодавці до ставки ЄСВ можуть застосовувати понижуючий коефіцієнт, якщо порядок нарахування заробітної плати на підприємстві відповідає наступним вимогам:

 • база нарахування ЄСВ за поточний місяць в 2,5 рази перевищує базу нарахувань заробітної плати у 2014 році;
 • середня заробітна плата працівників збільшилась на 35% в порівнянні із попереднім роком;
 • розмір розрахованої сплати ЄСВ по одній особі складає не менше ніж 700 грн.;
 • середня зарплата на підприємстві становить не менше ніж 4134 грн.

При відповідності зазначеним вище вимогам підприємство може застосовувати понижуючий коефіцієнт до ставки ЄСВ, який визначається для кожного підприємства індивідуально, проте він не має бути нижчим ніж 0,4.

Звіт по сплаті ЄСВ має подаватись в контролюючі органи не пізніше ніж через 20 днів після закінчення звітного періоду!

За неподачу звіту або подачу звіту по сплаті ЄСВ із запізненням на підприємство накладається штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян( 170 грн).

При повторному такому порушенні штраф становитиме уже 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За несплату єдиного соціального внеску або його сплату із запізненням на підприємство накладається штраф у розмірі 20% до несплаченої суми.

Слід зазначити, що стосовно порушень сплати ЄСВ немає терміну позовної давності. Цей факт свідчить про те, що накладення штрафних санкцій та донарахування несплачених підприємством сум єдиного соціального внеску органами Державної податкової інспекції можуть бути здійсненні коли завгодно.

Роботодавець повинен подавати звітність не лише по сумах, нарахованих ним по ЄСВ а й по сумах ЄСВ, які утримані із заробітної плати працівників.

Стосовно звітності по ЄСВ слід підкреслити такі особливості:

 • звіт по сумах нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску починаючи із 01.01.2015 року подається виключно у електронній формі;
 • заповнювати звіт потрібно державною мовою;
 • усі суми нарахованого та утриманого ЄСВ вказуються у гривнях з копійками;
 • в новій формі звіту по ЄСВ можна самостійно виправляти помилки при сплаті ЄСВ за попередні періоди, тому відпадає потреба подачі уточнюючої звітності.