Анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 8 - 10 листопада

Анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 8 - 10 листопада

2019-11-06 13:47:39

Анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 8 - 10 листопада

Анонс подій у Європейському Союзі та Україні: 8 - 10 листопада/ weekly announcement leaflet: 8 - 10 november

english version is below

Щотижня Представництво Європейського Союзу в Україні готуватиме анонс подій, які відбудуться у Європейському Союзі та Україні у наступні тижні.

У анонсі міститимуться найактуальніші події – саміти, засідання, зустрічі на високому рівні, конференції тощо, – які відбуватимуться в Україні та ЄС і, які прямо або опосередковано стосуватимуться європейської інтеграції України і відносин між Києвом і Брюсселем.

Представництво Європейського Союзу в Україні усіляко заохочує журналістів, експертів з європейської інтеграції, представників неурядових організацій та місцевої влади тощо користуватися та поширювати інформацію, що міститиметься в анонсах.

Анонси подій: 8 – 10 листопада

Події в Україні

Дата

Подія

Місце проведення

Додаткова інформація

08.11

День Жана Моне: Частина 1. День проектів-переможців Жан Моне: як успішно впроваджувати проект (для переможців та виконавців поточних проектів Жан Моне)

Організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні

Київ

Контакти:

Катерина Жданова

+38 093 773 43 92

08.11

День Жана Моне: Частина 2. День новацій конкурсу Жан Моне 2020 р. (для потенційних учасників)

Організовано Національним Еразмус+ офісом в Україні

Київ

Контакти:

Катерина Жданова

+38 093 773 43 92

08.11

Дані Відкриті: є-демократія
(open data forum)

Маріуполь

Деталі за посиланням

Контакти:

+380 98 117 56 79

+380 99 059 60 50

office@fundunion.org

08.11

З’їзд приватних виконавців України

Організовано Асоціацією приватних виконавців України за підтримки проєкту ЄС «Право- justice»

Київ

Контакти:

Оксана Торган

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

08.11

Публічне обговорення «Актуальні питання практичного застосування норм Кодексу України з процедур банкрутства»

Організовано Асоціацією правників України разом із проєктом ЄС «Право- justice»

Дніпро

Контакти:

Оксана Торган

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

08.11

Тренінг з написання заявок на програму «Креативна Європа»

Організовано програмою «Креативна Європа»

Тернопіль

Деталі за посиланням

Майбутні події

11-15.11.

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Луцьк

Рожище

Рівне

Вараш

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

22.11

2-га конференція Східного партнерства з питань електронної демократії

Львів

Деталі за посиланням

26-28.11

«Будуймо Європу в Україні»: візити

Ужгород

Хуст

Виноградів

Контакти:

Станіслав Корольков

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

28-30.11

Бізнес-курс «Управління мисленням»

Волосянка

Деталі за посиланням

28-30.11

Школа дверного бізнесу

(6-ий модуль)

Рівне

Деталі за посиланням

11.12

3-ій щорічний національний Форум розвитку МСБ 2019

Київ

Деталі за посиланням

12.12

Стале сільське господарство

Організовано Центрами інформаційної підтримки бізнесу в рамках ініціативи «eu4business»

Хмельницький

Контакти:

+38 097 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

_________________

the delegation of the european union to ukraine will, on a weekly basis, produce an announcement leaflet on the events scheduled to be held in the eu and ukraine for a coming week.

the leaflet will cover the most topical and timely events – summits, high-level meetings, roundtables, conferences, etc. – that will take place in the eu and ukraine and which directly target ukraine’s european integration and its relations with the eu.

the delegation of the european union to ukraine encourages journalists, eu-focused experts, ukrainian ngos, local authorities, etc. to freely use and disseminate leaflet information

announcements: 4 – 10 november

events in ukraine

date

event

location

relevant information

08.11

erasmus+ jean monnet day:  part 1. cluster workshop on how to implement your jean monnet project successfully (for winners)

organised by the national erasmus + office in ukraine

kyiv

contacts:

kateryna zhdanova

+380 93 773 43 92

08.11

erasmus+ jean monnet day:  part 2. cluster workshop on how to apply to calls for proposals 2020 (for potential partners)

organised by the national erasmus + office in ukraine

kyiv

contacts:

kateryna zhdanova

+380 93 773 43 92

08.11

open data: e-democracy (open data forum)

mariupol

details: here

contacts:

+380 98 117 56 79

+380 99 059 60 50

office@fundunion.org

08.11

congress of private enforcement officers

organised by the association of private enforcement officers with the support of the eu project pravo-justice

kyiv

contacts:

oksana torhan

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

08.11

public discussion of the bankruptcy code of ukraine

organised by the ukrainian bar association in cooperation with the eu project pravo-justice

dnipro

contacts:

oksana torhan

+380 95 500 76 80

oksana.torhan@pravojustice.eu

08.11

training on writing of application for creative europe programme

organised by creative europe

ternopil

details: here

looking ahead

11-15.11.

building europe in ukraine: visits

lutsk

rozhyshche

rivne

varash

contacts:

stanislav korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

22.11

2nd eastern partnership e-democracy conference

lviv

details: here

26-28.11

building europe in ukraine: visits

uzhhorod

khust

vynohradiv

contacts:

stanislav korolkov

+380 99 455 23 75

skorolkov@internews.ua

28-30.11

business course on thinking management

volosyanka

details: here

28-30.11

business school for door manufacturers

 (module 6)

rivne

details: here

11.12

 iii annual national sme development forum

kyiv

details: here

12.12

sustainable agriculture

organised by eu4business business support centres (bscs)

khmelnytskiy

contacts:

+380 97 935 50 98

khmelnytskyi@bisc.org.ua

Читати далі

 

 

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар