Деяка інформація про щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

Деяка інформація про щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

2020-05-18 23:30:30

Деяка інформація про щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

Деяка інформація про щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам

У День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, який відзначається сьогодні, 18 травня, ми розповімо про право внутрішньо переміщених осіб на отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. З цього приводу спілкуємося із Марією Николаїшин -директором Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. . 

 Пані Маріє, у якому нормативно – правовому акті передбачено право внутрішньо переміщених осіб на отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг?

Право внутрішньо переміщених осіб на отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, закріплено у постанові Кабінету міністрів України   від 1 жовтня 2014 р. № 505.
Кому надається така грошова допомога?

Ця допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і                   м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або ж стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Допомога призначається внутрішньо переміщеним особам, які стоять  на обліку  у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, з дня їх звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Звертаю увагу, що така допомога може надаватися внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, їх дітям, дітям з інвалідністю та особам, що здійснюють за ними догляд, які перемістилися з населених пунктів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі. Важливою умовою є те, що ці особи не мають можливості повернутися до попереднього місця проживання, у тому числі через потребу у тривалій вторинній (спеціалізованій) медичній допомозі або третинній (високоспеціалізованій) медичній допомозі із цілодобовим спостереженням або у зв’язку із загрозою насильства чи психологічною травмою. Важливим є також і те, що така допомога призначається за рішенням комісій з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

Звідки органи соціального захисту отримують інформацію про те, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження?

Ця інформація зазначена у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

Яким чином виплачується ця допомога?

Грошова допомога виплачується шляхом перерахування на поточний рахунок, який повинен бути відкритий в АТ “Ощадбанк”.

А виплата грошової допомоги особам з інвалідністю i групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою може проводитися АТ “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.

Чи кожному з членів сім’ї внутрішньо переміщених осіб виплачується така допомога?

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю. Вона виплачується одному з членів цієї сім’ї за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї. Особа, якій виплачується ця допомога, називається уповноважений представник сім’ї.

У яких розмірах виплачується ця допомога?

 Ця грошова допомога виплачується у таких розмірах:

- для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку (крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

- для осіб з інвалідністю i групи та дітей з інвалідністю - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для осіб з інвалідністю ii групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для осіб з інвалідністю iii групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

- для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю не може перевищувати 3000 гривень, а для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, - 3400 гривень, для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Зауважу, що загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

Наголошую, у разі якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, поданою компетентним органом.

Які документи необхідно подати для отримання такої грошової допомоги?

 Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім’ї до органу соціального захисту із письмовою заявою, складеною у довільній формі, про надання грошової допомоги. У цій заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

  • прізвище, ім’я та по батькові;
  • число, місяць, рік народження;

- серія, номер (у разі наявності) паспорта громадянина України, ким і коли виданий або серія, номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті).

А також інформацію про:

- зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

- наявність у будь-якого із членів сім’ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

- наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку (рахунках) коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

- місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює;

- наявність у будь-якого з членів сім’ї інвалідності із зазначенням групи інвалідності.

До заяви додаються:

 копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації);

- копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);

- копія свідоцтва про шлюб;

- копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї;

- копія довідки від уповноваженого банку із зазначенням реквізитів поточного рахунка,             

 - письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних, а також письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім’ї в установі уповноваженого банку;

- копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири) у разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.

Ми продовжимо публікації щодо пільг та соціальних гарантій для внутрішньо переміщених осіб. Адреса центру: м. Стрий, вул. О. Бачинської, 1а., адреса бюро правової допомоги: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70. Нагадуємо, що система безоплатної правової допомоги працює у дистанційному режимі. Для отримання: правової формації; консультацій і роз'яснень з правових питань; послуги зі складення заяви, скарги та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); звертайтесь у зручний для Вас спосіб:

 *зателефонувавши на гарячу лінію: 0800 21 31 03,   068 61 70 988 (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

 *надіславши запит в месенджер нашої фейсбук сторінки:

https://www.facebook.com/stryi.legalaid.ua/

 *надіславши листа на адресу електронної пошти: е-mail:  drohobych@legalaid.lviv.ua (Дрогобицьке бюро правової допомоги)

 *skype: Дрогобицьке бюро правової допомоги

  * залишити своє звернення у скриньці для звернень громадян

Ви можете також скористатися:

 

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар