Гомін Галичини

останні новини


ДЕРЖАВА

Президент
Верховна Рада
Кабінет міністрівШлях України до європейського управління відходами

2017-11-30 20:04:28


Шлях України до європейського управління відходами

Круглий стіл «Шлях України до європейського управління відходами. 
Чи потрібен Україні «зелений тариф» на спалювання відходів?»

 

4 грудня 2017 р. Реанімаційний пакет реформ та Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» проведуть у Києві круглий стіл «Шлях України до європейського управління відходами. Чи потрібен Україні «зелений тариф» на спалювання відходів?», де обговорять такі питання: 

 • Чому поводження з відходами в Україні –  найпріоритетніше суспільне питання?
 • Яких законодавчих змін потребує Україна у сфері поводження з відходами? 
 • Чи рухається країна в бік європейського управління відходами?
 • Які існують ризики запровадження «зеленого» тарифу на спалювання відходів?
 • Як збалансувати суспільні та бізнесові інтереси у сфері поводження з відходами?
 • Які є комплексні заходи для вирішення проблем поводження з відходами в Україні?
Запрошуємо до участі представників ЗМІ:
Що? Круглий стіл «Шлях України до європейського управління відходами. Чи потрібен Україні «зелений тариф» наспалювання відходів?»
Коли? 4 грудня 2017 р., 09.30
Де? Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2, м. Київ
Спікери:
 • Олена Кравченко, директор Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина», менеджер групи «Охорона довкілля» Реанімаційного пакету реформ
 • Жан Франсуа Море, керівник сектору довкілля Представництва Європейського Союзу в Україні
 • Представник Міністерства екології та природних ресурсів України
 • Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва
 • Тетяна Тевкун, експерт Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» та групи «Охорона довкілля» Реанімаційного пакету реформ
 • Андрій Герус, експерт групи «Реформа енергетичного сектору» Реанімаційного пакету реформ
 • Олег Кострикін, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 • Сергій Кіраль, народний депутат України
 • Остап Єднак, народний депутат України
Акредитація для ЗМІ: Тетяна Тевкун, +38 032 225 76 82, office@epl.org.ua

Додаткова інформація: Круглий стіл проводиться в межах проекту ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» (бюджет 493 086 євро, тривалість – червень 2016 – липень 2019), який реалізовують «Екологія-Право-Людина» у партнерстві з громадською організацією «Екологічні ініціативи». Мета проекту – підвищити ефективність системи управління відходами в Україні з метою зменшення негативного впливу відходів на довкілля.
 
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.
 
Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) – найбільша коаліція провідних громадських організацій та експертів України, які об’єдналися заради просування та імплементації реформ в Україні. Стратегічне завдання РПР – консолідувати зусилля громадськості, зробити її суб’єктом творення політики, просувати та контролювати впровадження реформ, а також пояснювати ці трансформації українському суспільству та міжнародній спільноті.
 
Більше інформації у соціальних мережах та на сайті:

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

round table “moving towards european style waste management. 
does ukraine need “green tariffs” for waste incineration?” 

 
on 4 december 2017, the reanimation package of reforms (rpr) and international charitable organization “environment-people-law” (epl) will hold a round table “moving towards european-style waste management. does ukraine need “green tariffs” for waste incineration?” the session will take place in kyiv and bring together experts to focus on the following issues: 
 • why is waste management a top priority social issue?
 • what legislative changes in waste management should be introduced in ukraine? 
 • is ukraine’s waste management system getting closer to european standards?
 • what are the risks of introducing “green tariffs” for waste incineration?
 • how can a waste management system balance social and business interests?
 • what is a comprehensive approach to waste management in ukraine?
representatives of media are warmly invited to attend:
what? round table discussion “moving towards european style waste management. does ukraine need “green tariff” for waste incineration?”
when? december 4, 2017, 09.30
where? ukrainian crisis media center, 2 khreshchatyk st, kyiv
speakers:
 • olena kravchenko, epl director, rpr-environment group manager
 • jean-françois moret, sector manager on energy, environment, green economy, civil protection european union delegation to  ukraine
 • representative of the ministry of environment
 • iryna bekeshkina, director of ilko kucheriv democratic initiatives foundation 
 • tetyana tevkun, epl and rpr-environment group expert
 • andriy herus, rpr-energy sector reform group expert
 • oleh kostrykin, national regulatory commission in energy and communal services sector
 • serhiy kiral, member of parliament of ukraine
 • ostap yednak, member of parliament of ukraine
accreditation for media: tetyana tevkun, +38 032 225 76 82, office@epl.org.ua, and bohdan yatsun, +38 067 401 20 48, b.yatsun@gmail.com
 
background: the round table is held under the eu funded project “ukrainian civil society for european style waste management” (the budget is 493 086 euro; duration: july 2016 – july 2019) implemented by “environment-people-law” in partnership with environmental initiatives ngo. the project aims to make the waste management system in ukraine more effective to reduce waste negative impact on the environment.
 
international charitable organization “environment-people-law” (epl) is a public interest environmental law organization which since 1994 has been protecting environmental rights, supporting, restoring and improving the environment and providing legal help in protecting other human rights, especially those overlapping with environmental rights.
 
reanimation package of reforms (Рrpr) is the largest coalition of leading non-governmental organizations and experts from all over ukraine who have pooled their efforts to facilitate and implement reforms. the strategic task of rpr is to consolidate public efforts, turn the public into a subject of policy-making, promote and control implementation of the reforms, as well as organize public awareness campaigns regarding these transformations for the ukrainian society and the international community.

джерело: власне


Що ще читають на цю тему
Коментарів нема
Додати коментар


Коментар


©
Гомін Галичини 2014-2017

Редакція сайту не несе відповідальності за достовірність і зміст інформаційних повідомлень