Що передбачено законопроектом про тестовий режим роботи системи блокування ПН?

Що передбачено законопроектом про тестовий режим роботи системи блокування ПН?

2017-09-19 21:16:48

Що передбачено законопроектом про тестовий режим роботи системи блокування ПН?

Оприлюднено текст законопроекту "Про внесення змін до підрозділу 2 розділу xx "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних" (реєстр.№ 7115).  

Законопроектом пропонується повернутися до тестового режиму зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, тобто застосування процедур визначених пунктом 201.16 ПКУ, пропонується застосовувати без фактичного зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН з урахуванням таких особливостей:

► Підтвердженням платнику податків передачі ним ПН/РК до ДФСУ є перша квитанція.

► У разі відповідності ПН/РК  критеріям оцінки ступеня ризиків, встановлених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції, часу передачі такої ПН/РК до ДФСУ, надсилається одночасно продавцю та покупцю квитанція з повідомленням про відповідність ПН/РК таким критеріям.

До встановлення критеріїв центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, застосовуються критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН, встановлені відповідно до пункту 74.2. ПКУ.

Реєстрація ПН/РК в ЄРПН здійснюється не пізніше 8 робочих годин від, зафіксованого у першій квитанції часу.

► У разі отримання квитанції з повідомленням про відповідність ПН/РК критеріям ризиків, платник податку зобов'язаний протягом тридцяти робочих днів, наступних за днем отримання такої квитанції, надіслати до контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) за основним місцем обліку такого платника податків  в електронній формі письмові пояснення та копії документів, зазначених у підпункті "в"  підпункту 201.16.1 ПКУ

Письмові пояснення та копії документів, подані платником податків, розглядаються комісією контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

За результатами такого розгляду комісія приймає рішення про підтвердження або не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, яке надсилається одночасно продавцю та покупцю.

У разі прийняття рішення про підтвердження відповідності податкової накладної/розрахунку коригування критеріям оцінки ступеня ризиків у повідомленні про таке рішення обов'язково зазначаються підстави його прийняття.

► Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (крім державних податкових інспекцій) (або за відсутності керівника його заступник) на підставі результатів моніторингу ПН/РК не пізніше 8 робочих годин від часу, зафіксованого у першій квитанції, може прийняти окреме рішення про зупинення реєстрації такої ПН/РК у ЄРПН. Одночасно продавцю та покупцю надсилається квитанція про прийняття такого рішення.

У такому рішенні обов'язково зазначаються підстави його прийняття та вичерпний перелік документів, необхідних для прийняття рішення про скасування рішення про зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН.

Такий платник податку має право протягом тридцяти робочих днів, наступних за днем отримання квитанції про зупинення реєстрації, надати до контролюючого органу, керівник (або за відсутності керівника його заступник) якого прийняв таке рішення, письмові пояснення та копії відповідних документів в електронній формі.

За результатами розгляду письмових пояснень та копій документів, керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (або за відсутності керівника його заступник) або керівник контролюючого органу (або за відсутності керівника його заступник) протягом п'яти робочих днів приймає рішення про скасування або залишення без змін попередньо прийнятого ним рішення. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у такому розгляді.

Рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному порядку або судовому порядку.

У разі, якщо за результатами оскарження в адміністративному або судовому порядку рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН буде скасовано, посадова особа, яка прийняла таке рішення, персонально несе відповідальність згідно із законом.

► Відомості про надіслані квитанції та прийняті рішення, відображаються у ЄРПН не пізніше наступного робочого дня за днем, визначеним ПКУ для їх надіслання та/або прийняття. У разі відсутності таких відомостей у ЄРПН у зазначений термін, відповідна ПН/РК автоматично, з урахуванням реєстраційного ліміту, реєструється у ЄРПН датою і часом, зафіксованими у першій квитанції.

 Зупинити дію норми щодо безумовності податкового кредиту щодо ПН/РК, по яких платником податку отримано квитанцію з повідомленням про відповідність критеріям ризиків і не прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків, визначених у такій квитанції.

► ПН/РК, реєстрації яких було зупинено з 1 липня 2017 року, реєструються з урахуванням реєстраційного ліміту та ∑Перевищ, у день набрання чинності цього Закону, крім:

ПН/РК, по яких станом на 11.09.2017 року не подані пояснення і документи;

ПН/РК по яких прийнято рішення про відмову у реєстрації  і по яких станом на 11.09.2017 року не розпочинали процедуру оскарження в адміністративному або судовому порядку.

ПН/РК, реєстрацію яких зупинено до набрання чинності цим Законом та по яких платником податку після 11.09.2017 року подані пояснення і копії документів, реєструються у порядку, що діяв до  набрання чинності цим Законом .

► Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику на своєму офіційному веб-сайті щотижнево  оприлюднює узагальнену інформацію  наростаючим підсумком у розрізі контролюючих органів  щодо:

загальної кількості податкових ПН/РК,  поданих на реєстрацію в ЄРПН, суми ПДВ по них, та кількості платників, що їх подали;

кількості ПН/РК, що стали об'єктом автоматизованого моніторингу відповідності критеріям оцінки ступеня ризиків, суми ПДВ по них, та платників, що їх подали;

кількості ПН/РК, що відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації, суми ПДВ , та платників, що їх подали з них:

 по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

- прийнято рішення про підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,

- прийнято рішення про не підтвердження відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків,

кількості ПН/РК, по яким прийнято рішення про зупинення реєстрації, суми ПДВ, та платників, що їх подали, з них:

які відповідають критеріям оцінки ступеня ризиків достатніх для зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН;

по яких подані письмові пояснення та копії документів, з них:

- по яких прийнято рішення про скасування попередньо прийнятого рішення.

- по яких прийнято рішення про залишення без змін попередньо прийнятого рішення/

 

У разі прийняття, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Протягом місяця з дня набрання чинності цього Закону Кабінету Міністрів України зобов'язаний визначити порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та забезпечити функціонування процедур зупинення реєстрації ПН/РК, проведення аналізу результатів застосування цих процедур та за умови усунення недоліків запровадження процедур зупинення реєстрації ПН/РК у ЄРПН подати на розгляд ВРУ законодавчі пропозиції щодо застосування процедур зупинення реєстрації з фактичним зупиненням реєстрації ПН/РК у ЄРПН.


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар