Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні в Україні?

Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні в Україні?

2017-11-30 18:56:03

Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні в Україні?

Круглий стіл «Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні
в Україні?»

 

4 грудня 2017 р. Реанімаційний пакет реформ та Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» проведуть у Києві круглий стіл «Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні в Україні?», де обговорять такі питання: 

 • Які пестициди заборонені в Європі використовуються в Україні?
 • Чому профільні міністерства не забороняють небезпечні пестициди?
 • Як «безпечно» для довкілля і людей агропідприємства використовують пестициди?
 • Чому агропідприємства порушують санітарні норми і водночас виступають проти активістів, які відстоюють своє право на безпечне довкілля?
 • Чому держава не здійснює контроль за агропідприємствами, які використовують пестициди?
 • Які наслідки та загрози для довкілля й людей становить безконтрольне використання пестицидів?
 • Хто має заборонити токсичні пестициди та організувати контроль за їхнім використанням в Україні?
Запрошуємо до участі представників ЗМІ:
 
Що?  Круглий стіл «Визнані токсичними в Європі пестициди – безпечні в Україні?»
Коли? 4 грудня 2017 р., 11.00
Де? Український кризовий медіа-центр, вул. Хрещатик, 2, м. Київ
Спікери:
 • Представник Кабінету Міністрів України
 • Василій Рафальський, начальник відділу поводження з пестицидами та агрохімікатами Міністерства екології та природних ресурсів України
 • Ігор Яковлєв, голова Державної екологічної інспекції України
 • Представник Державної служби України безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
 • Остап Єднак, народний депутат України
 • Алла Войціховська, еколог Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»
 • Марта Панькевич, юрисконсульт Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»
 • Богдан Лимар, визнаний потерпілим у кримінальному провадженні за фактом забруднення довкілля пестицидами
 • Представник Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка Л. І. Медведя МОЗ України»
 • Представник Української аграрної конфедерації

Акредитація для ЗМІ: Алла Войціховська, +38 032 225 76 82, office@epl.org.ua
 
Додаткова інформація: Круглий стіл проводиться в межах проекту ЄС «Українське громадянське суспільство за європейське поводження з відходами» (бюджет 493 086 євро, тривалість – червень 2016 – липень 2019), який реалізовують «Екологія-Право-Людина» у партнерстві з громадською організацією «Екологічні ініціативи». Мета проекту – підвищити ефективність системи управління відходами в Україні з метою зменшення негативного впливу відходів на довкілля.
 
Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, насамперед дотичних до екологічних прав людини.
 
Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) – найбільша коаліція провідних громадських організацій та експертів України, які об’єдналися заради просування та імплементації реформ в Україні. Стратегічне завдання РПР – консолідувати зусилля громадськості, зробити її суб’єктом творення політики, просувати та контролювати впровадження реформ, а також пояснювати ці трансформації українському суспільству та міжнародній спільноті.

 
 
Більше інформації у соціальних мережах та на сайті:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

round table “are pesticides found toxic in europe safe for ukraine?” 
 

on 4 december 2017, the reanimation package of reforms (rpr) and international charitable organization “environment-people-law” (epl) will hold a round table “are pesticides found toxic in europe safe for ukraine?” the session will take place in kyiv and bring together experts to focus on the following issues: 

 • what pesticides banned in europe are still used in ukraine?
 • why don’t relevant authorities ban hazardous pesticides? 
 • do agricultural companies really ensure safety of the environment and humans when using pesticides?
 • why do agricultural companies violate sanitary norms and prosecute activists defending their rights to a safe environment?
 • why doesn’t the state control agricultural companies using pesticides?
 • what consequences and threats for the environment and humans may be triggered by the uncontrolled use of pesticides?
 • who is supposed to ban toxic pesticides and ensure control over their use in ukraine?
representatives of media are warmly invited to attend:
 
what? round table discussion “are pesticides found toxic in europe safe for ukraine?”
when? december 4, 2017, 11.00
where? ukrainian crisis media center, 2 khreshchatyk st, kyiv
speakers:
 • representative of the cabinet of ministers of ukraine
 • representative of the ministry of environment and natural resources of ukraine
 • ihor yakovliev, head of the state environmental inspectorate of ukraine
 • representative of the state service of food safety and consumers protection of ukraine
 • alla voytsikhovska, epl environmental scientist
 • marta pankevych, epl lawyer
 • bohdan lymar, victim in a criminal proceeding regarding environmental contamination with pesticides
 • representative of the state enterprise “l. i. medved’ scientific center of preventive toxicology, food and chemical safety at the ministry of health of ukraine”
 • representative of the ukrainian agrarian confederation

accreditation for media: alla voytsikhovska, +38 032 225 76 82, office@epl.org.ua, and bohdan yatsun, +38 067 401 20 48, b.yatsun@gmail.com
 
background: the round table is held under the eu funded project “ukrainian civil society for european style waste management” (the budget is 493 086 euro; duration: july 2016 – july 2019) implemented by “environment-people-law” in partnership with environmental initiatives ngo. the project aims to make the waste management system in ukraine more effective to reduce waste negative impact on the environment.
 
international charitable organization “environment-people-law” (epl) is a public interest environmental law organization which since 1994 has been protecting environmental rights, supporting, restoring and improving the environment and providing legal help in protecting other human rights, especially those overlapping with environmental rights.
 
reanimation package of reforms (Рrpr) is the largest coalition of leading non-governmental organizations and experts from all over ukraine who have pooled their efforts to facilitate and implement reforms. the strategic task of rpr is to consolidate public efforts, turn the public into a subject of policy-making, promote and control implementation of the reforms, as well as organize public awareness campaigns regarding these transformations for the ukrainian society and the international community.

 

джерело: Девід


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар