Заява Віце-президента Єврокомісії, Єврокомісара з Енергетичного союзу Мароша Шевчовича

Заява Віце-президента Єврокомісії, Єврокомісара з Енергетичного союзу Мароша Шевчовича

2018-03-02 18:41:56

Заява Віце-президента Єврокомісії, Єврокомісара з Енергетичного союзу Мароша Шевчовича
english version is below
 
Заява Віце-президента Єврокомісії, Єврокомісара з Енергетичного союзу Мароша Шевчовича щодо ситуації між Україною та Росією навколо газу (березень 2018 року)

 
Брюссель, 2.3.2018

 
Українська влада поінформувала Європейську Комісію про свою стурбованість можливим виникненням надзвичайної ситуації на українській газотранспортній системі. Зважаючи на інформацію, що її має Єврокомісія, це питання ґрунтується на таких трьох складових:
  • Безперервному низькому та перемінному тиску у подачі газу з Росії до України для транзиту до Євросоюзу. Така ситуація не є новою: минулого року Єврокомісія та Європейська мережа операторів газотранспортних систем (entsog) з Нафтогазом і Газпромом провели відповідні розслідування. Однак за чинних умов (низькі температури, високий попит на використання газу у побутових цілях, очікуваний прямий імпорт з Росії) низький тиск у газотранспортній системі стає винятковою проблемою;
  • Браку прямого постачання від Газпрому до Нафтогазу. Очевидно, попри рішення Міжнародного арбітражного суду Стокгольма, Нафтогазу та Газпрому не вдалося домовитися з приводу умов імпорту природнього газу. Це призвело до відмови у постачанні навіть тих обсягів газу, за які Нафтогаз здійснив попередню сплату;
  • Невідкладне збільшення реверсних постачань з ЄС є доволі проблематичним через важку ситуацію на спотовому ринку (низькі температурні показники по всьому ЄС) та складнощі з технічним переналаштуванням потоків у газотранспортній системі.
Наразі Єврокомісія проводить роботу із Європейською мережею операторів газотранспортних систем щодо з’ясування фактів. Водночас Комісія вважає, що така ситуація викликає  занепокоєння не лише у зв’язку із прямими постачаннями природнього газу до України, але й, можливо, у зв’язку із транзитом газу до ЄС. У такий спосіб Європейська Комісія закликає усі залучені сторони, компанії та відповідні міністерства України і Росії негайно віднайти рішення у відповідності з ухвалою Міжнародного арбітражного суду Стокгольма. Комісія готова до проведення тристороннього процесу, який у минулому довів свою ефективність у ситуаціях, коли сторони не погоджуються одна з одною. Сьогодні Шевчович зателефонує українському та російському міністрам енергетики, аби оцінити ситуацію та погодити можливі наступні кроки.
 
Украй важливо, аби Росія та Україна вкотре засвідчили свої позиції надійних постачальника газу і транзитної країни відповідно – як це було протягом минулих років.        
 
Більше інформації у соціальних мережах та на сайті:

 

 

 

 

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

statement of vice-president šefčovič on
russian-ukrainian natural gas situation in march 2018

brussels, 2.3.2018
 
the commission was informed by the ukrainian authorities about their concern regarding a possible emergency situation in the ukrainian gas transmission system (gts). this issue is, according to the information so far available to the commission, based on from three elements:

- continuous low and varying pressure in gas supply from russia to ukraine for transit to the eu: this phenomenon is not new but was already investigated by the commission and the european network of transmission system operators for gas entsog with naftogaz and gazprom last year. however under current circumstances (low temperatures, high domestic gas demand, expected direct imports from russia) the low pressure in the gas transmission system becomes particularly problematic;
- lack of direct supply from gazprom to naftogaz: it seems that naftogaz and gazprom have not managed to agree on the import terms of natural gas despite the decision of the stockholm arbitration tribunal, which led to the refusal of the delivery of natural gas even for volumes pre-paid by naftogaz.
- increasing reverse flows from the eu at a short notice is challenging at the moment because of tight spot markets (low temperatures throughout eu) and difficulties to technically rearrange the flows within gas transmission system.

the commission is currently further clarifying the facts with entsog. however, it is the commission's view that this situation raises concerns not only for the direct supply of natural gas to ukraine but possibly also for the transit of gas to the eu. the commission therefore calls on all parties concerned, companies and respective ministries of ukraine and russia, to find immediate solutions in line with the decisions of the stockholm arbitration tribunal. the commission stands ready to steer a trilateral process which in the past has already proven to be effective in situations of disagreement. to this end, vice-president šefčovič will today call the ukrainian and russian energy ministers in order to assess the situation and to agree on the necessary next steps.

it is important that both, russia and ukraine reaffirm their respective positions of a reliable supplier and transit country of gas, as was the case over the past years.
 
follow us:

 

 

 

 

the european union is made up of 28 countries and the people of those countries. it is a unique political and economic partnership founded on the values of respect for human dignity, freedom, equality, the rule of law and human rights. over more than fifty years we have created a zone of peace, democracy, stability and prosperity on our continent while maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. the eu looks to share its values and achievements with neighbouring countries and peoples and those farther afield.
 

джерело: власне






Що ще читають на цю тему



Коментарів немає
Додати коментар


Коментар