Міжнародний навчальний семінар «Впровадження обласного плану дій» «Жінки.Мир.Безпека»

Міжнародний навчальний семінар «Впровадження обласного плану дій» «Жінки.Мир.Безпека»

2018-06-21 16:26:53

Міжнародний навчальний семінар «Впровадження обласного плану дій» «Жінки.Мир.Безпека»

11-12 червня 2018 року у Львівському готелі «Гетьман» відбувся міжнародний навчальний семінар «Впровадження обласного плану дій» «Жінки.Мир.Безпека», що запроваджений на виконання Резолюції РБ ООН 1325 та 1820 «Жінки. Мир. Безпека»

Метою цього семінару є:

-  поширення обізнаності та розуміння Резолюцій РБ ООН 1325 та 1820 та відповідних міжнародних документів і національної політики серед місцевих державних службовців, лідерів місцевих громад та громадських організацій;

- підтримати системну координацію між обласними та місцевими органами влади у впровадженні Резолюцій РБ ООН 1325 та 1820 та відповідного плану дій;

- заохотити ширшу міжгалузеву співпрацю з впровадження Резолюцій РБ ООН № 1325 та 1820 та відповідного до виконання Обласного плану дій «Жінки. Мир.Безпека» серед організацій громадянського суспільства, державних установ, регіональних організацій, представництв ООН та інших зацікавлених сторін;

- підтримати внесок обласних/місцевих органів влади та громад у плануванні та звітуванні Обласного плану дій «Жінки.Мир.Безпека»

- ознайомитись з міжнародним досвідом впровадження НАП у Вірменії та Грузії.

Організаторами семінару виступили: Львівська обласна адміністрація у співпраці з Держкомтелерадіо, яку   достойно представив заступник Голови пан Микола Білоус, Глобальна мережа жінок-миротворок (gnwp), яку представили Мавік Кабрера Байєза, Анн Лексур, Агнешка-Фал-Дутра Сантос, , Кнарік Мкртчан, Вірменія; Маргаліта Шнакарашвілі, Грузія; гендерна спеціалістка ГО «Розвиток демократії» міста Києва пані Марія Дмітрієва, ГО «Жіночі перспективи» представляли Світлана Закриницька і Галина Федькович.

Семінар відбувся за підтримки Агенції з розвитку Австрії та Агенції ООН-жінки в Україні.

В семінарі взяли участь представники громадських організацій, теріторіальних громад, поліції та журналісти. Дрогобиччину представляли Анна Волошин, Анна Лоб, Ніна Федько.

Робота 2-х денного семінару була надзвичайно продуктивною та корисною.

Всі учасники активно приймали участь в обговореннях важливих проблем конфліктів суспільства та ролі жінок в їх вирішенні. Міжнародні миротворці наполегливо радять громадянам нашої держави слідкувати і контролювати виконання владою Резолюцій 1325 і 1820, які є обов’язковими до виконання в Україні, але, нажаль, виконуються не завжди і не всіма.

В своїй промові заступник Голови Держкомтелерадіо України пан Микола Білоус наголосив на тому, що журналісти зобов’язані пильно слідкувати за подіями в суспільстві та висвітлювати правдиво в засобах масової інформації, бо якщо подія не була висвітлена в пресі, значить вона не відбулася.

Пропонуємо увазі шановних читачів обласний план дій на 2016-2020 роки, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 вересня 2016 року № 675/0/5-16

 

                                                             ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РоЗПОРЯДЖЕННЯ

  12 вересня 2016 року                                                                              № 675/0/5-16

 

Про затвердження заходів

на  виконання Національного плану дій

 з виконання резолюції Ради Безпеки

 ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»

на період до 2020 року в області

 

 

Відповідно до статей 13, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від            24 лютого 2016 року № 113-р «Про затвердження заходів на виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року в області».

1.  Затвердити заходи на виконання  Національного плану дій з виконання

резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року в області, що додаються.  

2. Виконавцям забезпечити реалізацію заходів, про що інформувати департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації щорічно  до  25 січня та 5 липня упродовж 2016-2020 років.

3. Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (Мартиняк В.В.) забезпечити виконання цього розпорядження  та про результати інформувати  обласну  державну  адміністрацію  щорічно  до 10 лютого та  15 липня упродовж 2016-2020 років.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації  Підлісного Ю.Т.

 

Голова                                                                                                              О.М. Синютка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

обласної державної адміністрації

від «12» вересня 2016 року

№ 675/0/5-16

 

ЗАХОД??

на  виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

в області

 

1. Проводити оцінку потреб населення в умовах конфлікту в медичній, гуманітарній допомозі, освітніх, адміністративних послугах та послугах працевлаштування, наданні права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та місця проживання.

 

Департамент соціального захисту населення

облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного  значення) рад, Головне управління юстиції у Львівській області

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

2. Проводити оцінку потреб населення у соціальних послугах.

 

Департамент соціального захисту населення

облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного  значення) рад

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

 

3. Проводити оцінку доступу до медичних послуг жінок та чоловіків, зокрема, осіб з інвалідністю, громадян похилого віку, ВІЛ-позитивних осіб, вагітних жінок, малолітніх дітей, під час конфліктів та у постконфліктний період.

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного  значення) рад

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

 

4. Проводити навчання для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців з питань реалізації резолюції Ради Безпеки ООН 1325, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфліктів, порядку взаємодії з надання допомоги постраждалим.

 

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

5. Проводити навчання для соціальних працівників, психологів, юристів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів з питань надання гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку.

 

Департамент соціального захисту населення

облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного  значення) рад, громадські організації (за згодою)

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

6. Проводити інформаційно-просвітницькі заходи, спрямованих на формування у молоді стійких переконань щодо норм культури миру, толерантності, протидії конфліктам.

 

Департамент соціального захисту  населення облдержадміністрації, департамент внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, департамент з питань культури,  національностей та релігій облдержадміністрації, департамент освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, громадські організації (за згодою)

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

7. Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії з питань протидії гендерно зумовленому насильству в умовах конфліктів та у постконфліктний період, формування активної громадянської позиції населення щодо реагування на випадки гендерно зумовленого насильства, залучення юнаків та чоловіків до організації заходів із запобігання та протидії насильству.

 

Департамент соціального захисту населення

облдержадміністрації, департамент внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного  значення) рад, громадські організації (за згодою)

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

8.  Залучити дівчат та жінок до налагодження діалогу та в разі потреби вирішення конфліктів на рівні територіальних громад, особливо тих, які приймають внутрішньо переміщених осіб.

 

Районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, громадські організації  (за згодою)

 

tермін: протягом 2016 – 2020 років

 

9. Удосконалити та впровадити ефективний механізм направлення до суб’єктів надання допомоги жінок і дівчат, які постраждали від гендерно зумовленого насильства, особливо від зґвалтування та інших форм сексуального насильства.

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,

Головне управління Національної поліції в Львівській  області, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад,  громадські організації  (за згодою)

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

10. Сформувати та оновити бази даних органів, установ, організацій, які надають послуги із захисту  і підтримки жертв гендерно зумовленого насильства та інформування про допомогу, яку можна в них отримати.

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад

 

Термін: до 25 січня 2017 року

 

11. Забезпечити  надання комплексної допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства на базі діючої мережі закладів, установ та організацій, які працюють у цій сфері.

 

Департамент соціального захисту  населення облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення) рад, громадські організації  (за згодою)

 

Термін: протягом 2016 – 2020 років

 

 

______________________________

 

 

Цей план допомагає у розбудові державного устрою таким чином, щоб були враховані інтереси всіх груп населення.

Просимо врахувати все вищевикладене і звертати увагу можновладців на обовязкове виконання Резолюцій РБ ООН 1325 і 1820.

На завершення роботи семінару всі учасники отримали міжнародні сертифікати.

 

Розпорядження є за посиланням:

 

http://loda.gov.ua/rozporyadchi-dokumenty?other=675%2f0%2f5-16&title=&news-date-from=01.11.2012&news-date-to=20.06.2018&token=9e4e894a5a50a84ce7cc4869c37f129b

джерело: ексклюзив


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар