Гомін Галичини
Нова українська школа навчатиме учнів планувати своє майбутнє і бути корисними громаді

Нова українська школа навчатиме учнів планувати своє майбутнє і бути корисними громаді

2024-02-27 13:41:58

Нова українська школа навчатиме учнів планувати своє майбутнє і бути корисними громаді

Експерти проєкту «UA-EU: Згуртованість І Розвиток»
представили розроблену Концепцію залучення учнів та молоді до стратегічного планування у громадах та проєкт навчальної програми курсу за вибором «ПЛАНУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО. Я І МОЯ ГРОМАДА»

27 лютого 2024 року в Українському кризовому медіа центрі відбувся брифінг, на якому було представлено Концепцію залучення учнів та молоді до стратегічного планування у громадах для різних типів громад та шкіл з різними можливостями та проєкт навчальної програми «Планування майбутнього. Я і моя громада». Ці документи створено у рамках реалізації компоненту (E) «ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНІСТЬ і МОЛОДЬ: врахування потреб різних груп громадян, робота з молоддю» проєкту «Підтримка формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції України та воєнних викликів», який здійснюється ГО «Інститут громадянського суспільства» за підтримки Проєкту USAID «ГОВЕРЛА».

Зазначені документи представили їх розробники - Анатолій Ткачук, старший радник з питань законодавства, експерт із законодавчого забезпечення регіональної політики  проєкту «UA-EU: Згуртованість І Розвиток», Зоя Гаркавенко, президентка Академії професійного розвитку, Ольга Петровська, директорка Петрівського ліцею, с. Новопетрівці, Київська область.

Їх розробка значною мірою викликана усвідомленням тієї обставини, що на сьогодні успішний розвиток територіальних громад, як і країни в цілому, багато в чому залежить від правильного визначення та використання їх внутрішніх ресурсів, адже війна, стрімке зменшення економіки, інші кризові чинники суттєво обмежило можливості держави фінансово допомагати громадам.

Ключовим внутрішнім ресурсом громади є передусім її мешканці та їх соціально-економічна налаштованість та спроможність, морально-психологічний стан, готовність проявляти суб’єктність і стійкість через долученність до громадського життя. І у цьому контексті учні та молодь можуть вважатися стратегічним ресурсом громад і точкою прикладання зусиль та ресурсів, насамперед, освітніх та навчальних.

Ті громади, які мають кращий людський потенціал, більшою мірою убезпечені від погіршення економічної та соціальної ситуації у громаді, а також мають кращі можливості для свого розвитку. Власне, саме мешканці громади, в першу чергу ті, що орієнтовані на самореалізацію, можуть краще ідентифікувати ресурси і можливості громади для розвитку та використовувати їх.

Разом з тим, успішний розвиток громад неможливий без впровадження стратегічного планування у громадах - розробка якісних, практично-орієнтованих стратегій та їх реалізація в нинішніх умовах набирає значно більшої ваги, ніж це було в період 2016-21 років, коли територіальні громади щороку отримували значне збільшення місцевих бюджетів та достатню державну підтримку  свого розвитку.

Правильно організована робота над підготовкою стратегії, сприяє не лише розробці досить якісного проєкту, а й створює у громаді відчуття причетності різних соціальних груп до цього процесу і відкриває нових активістів, особливо серед молоді, зокрема, учнів старших класів та сприяє соціальній згуртованості. 

В залежності від розмірів територіальної громади, її складу, кількості та статусу навчальних закладів, процес стратегічного планування містить свої відмінності у тому числі щодо участі у цьому процесі молоді.

Метою концепції, є аналіз необхідності та можливостей залучення молоді до стратегічного планування у територіальній громаді та визначення ролі у цьому процесі різних суб`єктів, навчальних закладів, соціальних мереж, лідерів громадської думки. Концепція також детально описує рекомендовані дії та інструменти, які можна використовувати для залучення молоді до стратегічного планування та розвитку громади.

Зазначений документ уже застосовано для створення проєкту програми навчального курсу для учнів 9-10 класів закладів загальної середньої освіти «Я і моя громада. Планування і прийняття рішень», а також інших навчально-методичних матеріалів зазначеного навчального курсу, який покликаний готувати молодь, яка спроможна гідно відповідати на сучасні виклики .

Основною метою курсу «Планування майбутнього. Я і моя громада» є розвинення у учнівської молоді насамперед соціальної, громадянської, технологічної, інформаційно-цифрової та комунікаційної компетентностей, а також сприяння розвитку ініціативності, підприємливості, уміння навчатися впродовж життя через розуміння тенденцій розвитку ринкових демократичних суспільств на засадах прогнозування та планування свого майбутнього та майбутнього своїх громад.

Цей захід проведено ГО «Інститут громадянського суспільства» в рамках проєкту «Підтримка формування ефективної регіональної політики в контексті євроінтеграції України та воєнних викликів» та став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цього заходу не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.

більше фото натисни тут:

джерело: власне


Що ще читають на цю темуКоментарів немає
Додати коментар


Коментар