Гомін Галичини

останні новини


ДЕРЖАВА

Президент
Верховна Рада
Кабінет міністрівСхідне партнерство: Депутат Європарламенту Гармсвимагає чіткого бачення та конкретних результатів

2017-11-27 11:47:44


Східне партнерство: Депутат Європарламенту Гармсвимагає чіткого бачення та конкретних результатів

Східне партнерство: Депутат Європарламенту Гармс требует чіткого бачення та конкретних результатів для громдян
 

Після 5-го саміту Східного партнерства в Брюсселі співголова парламентської асамблеї euronest Ребекка Гармс (Зелені/Європейський вільний альянс, Німеччина) зробила таку заяву:

“Саміт Східного партнерства став хорошою нагодою для ЄС та його східних партнерів, щоб підтвердити свої зобов’язання подальшої співпраці. Завдяки угодам про асоціацію та іншим новим угодам партнерства з Європейським Союзом дехто з наших країн Східного партнерства здійснили значний прогрес на шляху до європейської інтеграції. Проте на шляху ми також зустрічаємо перепони та бар’єри.

Шлях до верховенства права та демократії - довгий та звивистий. ЄС отримав хороший досвід у боротьбі проти корупції, створенні стабільних інституцій та незалежних судових органів.

ЄС та його східні партнери мають вжити заходів для більш гладкого та стійкого процесу реформування на основі принципів диференціації та інклюзивності. Ми маємо підтримати амбітні прагнення та сильне бажання чіткої політичної перспективи до європейської інтеграції.

 Додаткові посередницькі зусилля та ініціативи, зокрема за участі ЄС, потрібні для врегулювання значної кількості невирішених конфліктів в регіоні. Це вимога людей. Й у нас як ЄС є важливі зобов’язання у сфері безпеки на нашому континенті”.
 
Додаткова інформація
 
Парламентську асамблею euronest створено в Брюсселі 3 травня 2011 року як парламентський орган Східного партнерства ЄС. Зустрічі проходят один раз на рік у вигляді пленарних засідань. Ціль - просування політичниї асоціації та подальної економічної інтеграції між Європейським Союзом та його східними партнерами (Вірменією, Азербайджаном, Грузією, Молдовою та Україною; Білорусь поки не є членом парламентської асамблеї euronest).

Остання зустріч була в Києві 30 жовтня - 1 листопада 2017 року.  Депутати Європарламенту та країн-партнерів прийняли сім резолюцій щодо різних питань - від свободи для медіа до безробіття серед молоді. Бюро Асамблеї прийняло важливий набір рішень для саміту. 

 
Більше інформації у соціальних мережах та на сайті:

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності, верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру, демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

eastern partnership: mep harms calls for clear vision and results
for citizens

 
following 5th eastern partnership summit meeting in brussels, the euronest parliamentary assembly co-president rebecca harms (greens/efa, de) made the following statement:

“the eastern partnership summit was a good opportunity to mark the eu and eastern partners' renewed commitment for the way ahead. stimulated by the association agreements and other new partnership agreements with the european union, some of our eastern partner countries have made remarkable progress on the way of european integration, but we are also facing stumbling blocks and barriers.
 
the path forward towards rule of law and democracy is neither a short nor a straightforward one. the eu has gained worthwhile experience in supporting the fight against corruption, the establishment of stable institutions and independent judiciary.
 
based on the principles of differentiation and inclusiveness, the eu and eastern partners should make an effort to make the implementation of reforms smoother and sustainable. there are ambitious aspirations and there is a strong demand for a clear political perspective towards european integration, which we have to support.
 
the numerous unresolved conflicts in the region should be tackled via additional mediation efforts and initiatives, also with the participation of the eu. this is a request coming from the people and we have, as eu, tremendous responsibilities in terms of security on our continent.”
 
quick facts
 
the euronest parliamentary assembly was established on 3 may 2011 in brussels as the parliamentary institution of the eu eastern partnership. meeting in plenary once a year, it aims to promote political association and further economic integration between the european union and eastern neighbours (armenia, azerbaijan, georgia, moldova and ukraine, while belarus is not a member of euronest pa yet).
 
during its last meeting in kyiv on 30 october - 1 november 2017 meps and mps adopted seven resolutions on issues ranging from media freedom to youth unemployment, while the bureau of the assembly adopted an important set of messages for the summit.
 
follow us:

джерело: власне


Що ще читають на цю тему
Коментарів нема
Додати коментар


Коментар


©
Гомін Галичини 2014-2017

Редакція сайту не несе відповідальності за достовірність і зміст інформаційних повідомлень