Порядок укладення шлюбу

2023-04-24 22:48:14

Порядок укладення шлюбу

Ми отримуємо багато звернень від наших читачів, яких цікавлять питання зі сфери сімейного законодавства, зокрема, й щодо процедури укладення шлюбу. Саме про це ми сьогодні спілкуємося  із Андрєм Турчинським – фахівцем Жидачівського бюро правової допомоги Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

Пане Андрію, скажіть будь ласка, що таке шлюб?

          Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Та слід пам’ятати, що проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

А чи є релігійний обряд шлюбу підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя?

Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Хто має право на шлюб?

          Право на шлюб мають особи, які досягли вісімнадцять років на день реєстрації шлюбу. Але за заявою особи, яка досягла шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Хто ж не може перебувати у шлюбі між собою?

Цікаве питання. Отож, у шлюбі між собою не можуть перебувати:

- особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

- рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або спільного батька.

- двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

- усиновлювач та усиновлена ним дитина. Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були усиновлені ним.

Чи можуть заяву про реєстрацію шлюбу подати їх представники?

       Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за їхнім вибором, а особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, вважаються нареченими. Цікаво, що у випадку, коли жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку нотаріально засвідчену заяву, можуть подати їх представники, повноваження яких також мають бути нотаріально засвідчені.

А чи можлива реєстрація шлюбу через представника?

Уже в момент реєстрації шлюбу присутність нареченої та нареченого є обов'язковою, оскільки реєстрація шлюбу через представника не допускається.

Як відбувається реєстрація шлюбу?

Орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити наречених з їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити про відповідальність за приховування перешкод до реєстрації шлюбу. В свою чергу наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я, оскільки приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, може бути підставою для визнання шлюбу недійсним.

Важливо, що особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій стороні затрати, що були нею понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля крім випадків, якщо відмова від шлюбу була викликана протиправною, аморальною поведінкою нареченої, нареченого, приховуванням нею, ним обставин, що мають для того, хто відмовився від шлюбу, істотне значення наприклад: тяжка хвороба, наявність дитини, судимість.

Протягом якого терміну з часу подання заяви реєструється шлюб?

     Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Але у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється у день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця. Також якщо є відомості про наявність перешкод до реєстрації шлюбу, керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану може відкласти реєстрацію шлюбу, але не більш як на три місяці. Рішення про таке відкладення може бути оскаржене до суду.

Яким чином подружжя обирає прізвище?

 Наречені мають право обрати прізвище одного з них як спільне прізвище подружжя або надалі іменуватися дошлюбними прізвищами. Крім цього наречена, наречений мають право приєднати до свого прізвища прізвище нареченого, нареченої, але слід зауважити, що складення більше двох прізвищ не допускається.

Нагадуємо, що бюро правової допомоги знаходиться за адресою: м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 70.

Андрій Вовк

джерело: власне